Top danh sách Tình Nguyện Viên hành động tích cực nhất

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, quỹ chung tay được ra đời với mong muốn chung tay phát triển cộng đồng các tình nguyện viên chung tay đóng góp mỗi người một chút cho cộng đồng, đất nước Việt Nam bằng cách hành động thiết thực, có ý nghĩa từ chính nỗ lực của bản thân.

Dưới đây là danh sách đóng góp các nhà hảo tâm, tình nguyện viên cho các hoạt động xã hội của quỹ chung tay đến thời điểm hiện tại.

[aff_rank range=”year” limit=”10″ title=”Top số phiếu đóng góp trong năm – Mỗi phiếu đóng góp trị giá 5k vào quỹ Chung Tay” type=”order”] [aff_rank range=”month” limit=”10″ title=”Top số phiếu đóng góp trong tháng – Mỗi phiếu đóng góp trị giá 5k vào quỹ Chung Tay” type=”order”] [aff_rank range=”year” limit=”10″ title=”Top doanh thu đã đạt được trong năm” type=”income”] [aff_rank range=”month” limit=”10″ title=”Top doanh thu đã đạt được trong tháng” type=”income”]